חלק שישי התושבים והיישובים בחלק זה של הספר נעסוק בקצרה בתושבים במישור החוף ובצפון הארץ ונדון בהרחבה ביישובים בשני האזורים - ביישובים העירוניים וביישובים הכפריים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית