חלק חמישי הכלכלה כלכלה של מדינה היא כלל הפעולות של תושבי המדינה הקשורות לקנייה , לייצור , לשיווק ולצריכה של מוצרים . רוב תושבי המדינה הבוגרים עובדים בענפי הכלכלה השונים , וכך הם מפרנסים את עצמם ואת בני משפחתם ומקיימים את הכלכלה במדינה . בעבר החקלאות הייתה ענף הכלכלה הראשי , ורוב בני האדם עסקו בה . כיום , במדינות מפותחות כמו ישראל , מספר העובדים בחקלאות הוא הקטן ביותר , ורוב האנשים עוסקים בענפי כלכלה רבים ומגוונים אחרים : תעשייה , מסחר , תיירות , תחבורה , כספים , בנייה , פרסום , חשמל , מים , תקשורת , חינוך , רפואה ועוד . בחלק זה נעסוק בכמה מענפי הכלכלה שמתרחשת בהם פעילות ע נפה במישור החוף התיכון והדרומי ובצפון הארץ : תעשייה , מסחר , תיירות , חקלאות ותחבורה . מספר העובדים בענג cocr / _rrn _* j 11 ? _n _vtc r . c * '  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית