המושגים העקריים בחלק השלישי אקלים : מעין סיכום של כלל נתוני מזג האוויר השוררים במקום מסוים במשך תקופות זמן ארוכות ( בדרך כלל במשך עשרות שנים . ( מרכיבי האקלים העיקריים הם : טמפרטורות , משקעים , לחות , עננות ורוח . גידולי בעל : גידולים חקלאיים המושקים במי גשם בלי תוספת של השקיה בידי האדם ( בניגוד לגידולי שלחין . ( גידולי שלחין : גידולים חקלאיים המושקים בהשקיה מלאכותית ( בידי האדם ) בעזרת מערכת השקיה כמו טפטפות , צינורות , ממטרות וכדומה ( בניגוד לגידולי בעל . ( חורש ים תיכוני : הצמחייה הטבעית המאפיינת את האזורים ששורר בהם אקלים ים תיכוני . בחורש הים תיכוני גדלים עצים , שיחים ומטפסים . טמפרטורות : מידות החום של האוויר , הנמדדות במעלות חום . טמפרטורות מתונות : טמפרטורות שאינן גבוהות מאוד ואינן נמוכות מאוד . לחות : כמות אדי המים באוויר . מד-גשם : מכשיר שבעזרתו מודדים את כמות המשקעים שירדה במקום מסוים ובזמן מסוים . מזג אוויר : תיאור של מצב שכבות האוויר ( האטמוספירה ) במקום מסוים ובזמן מסוים . מפת טמפרטורות : מפה המציגה את הטמפרטורות הממוצעות השוררות באזורים שונים . מפת משקעים : מפה המציגה את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית