לסיכום הפרק הביאו 3 דוגמאות , מן הפרק או מניסיונכם האישי לכך שבישראל מתקיימת חקלאות מודרנית . ערכו ביקור במשק חקלאי : סיירו בו , ערכו תצפיות , ראיינו אנשים העובדים במשק , וכדאי גם לצלם תמונות . הכינו דוח על מה ששמעתם וראיתם : היכן נמצא המשק ! כיצד מותאם המשק לתנאי האקלים במקום שבו הוא נמצא ? מיהם הבעלים של המשק ומי עובד בול אילו ענפים קיימים במשקל מהו הענף הרווחי ביותר ? מה השתנה במשק בשנים האחרונות ? עם אילו בעיות המשק מתמודד ? מה התכניות לעתיד ? הכינו מפה או דגם של המשק , צרפו תמונות - אם צילמתם , והציגו את המשק "שלכם" בפני הכיתה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית