פעילות _סיכום בעמודים 116-115 בספר הלימוד מופיעה רשימת המושגים שלמדתם בחלק המים . מיינו את המושגים בטבלה שלפניכם . ( שימו לב : ישנם מושגים המתאימים לכמה קבוצות ( .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית