שוב חישוב מטבעות ושטרות כמה מטבעות של הם ? כמה מטבעות של הם ? כמה מטבעות של הם ? כמה מטבעות של הם ? כמה מטבעות של הם ? פי כמה הערך של 10 שקלים גדול מהערך של 10 אגורות ? שיר קנתה שלגון שעולה 3 שקלים ו20- אגורות . שיר שלמה רק במטבעות של . בכמה מטבעות של היא השתמשה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית