ד הכרת המספרים עד 10 , 000 נושאי הפעילויות : אורזים כמויות גדולות הכרת מספרים עד 10 , 000 ( קריאה , כתיבה , רצף המספרים , השוואה , ערך הספרות במספר ) 1 עם המורה היום הגיעו ההזמנות ליצוא . מתחו קו מן השם של כל מדינה אל החבילה שלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית