שוב חשוב 1 שטח והקף של מלבנים . א . לפניכם מלבן א . מדדו את השטח שלו ביחידת מדה כזאת . השלימו : שטח המלבן . מדדו את ההקף שלו ביחידת מדה כזאת . השלימו : הקף המלבן . ב . סרטטו מלבן אחר ששטחו שוה לשטח של מלבן א . כתבו בתוכו את האות ב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית