א כפל על ישר המספרים נושאי הפעילויות : פתרון תרגיל כפל על ידי קפיצות על ישר המספרים האם הציורים שווים ? מגיעים למאה בדרכים שונות פתרון תרגיל חילוק על ידי קפיצות על ישר המספרים 1 סמנו קפיצות שוות על ישר המספרים . דגמה 2 גדל הקפיצה : 2 השלימו את המספרים החסרים לפי הקפיצות השוות על ישר המספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית