ז . סדרת סיבובים אבזרים : מד זוית , גפרור 1 לפניכם סךטוט של סדרת סיבובים שוים . הסרטוט התקבל ! מסיבוב אותה צורה פעמים אחדות סביב ? אותה נקדה ובאותה זוית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית