ב נקדת הסיבוב האבזרים : ^ לןפים ( צריך לגזר מדף השקפים המצרף לחוברת ) גפרור 1 לפניכם שתי צורות וחמש נקדות . צורה אחת התקבלה מהאחרת על ידי סיבוב סביב אחת הנקדות . מצאו את נקדת הסיבוב : קחו את השקף המתאים לצורה והניחו אותו על אחת משתי הצורות . העמידו גפרור בכל פעם על אחת מהנקדות ? ? המסמנות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית