א . קשוטי סיבוב האבזרים : לוחית חריצים . נעץ ומעט פלסטלינה 1 סןטטו קשוטים לפי ההוראות : א . קחו דף ניר חלק וחברו אליו את לוחית החריצים בעזרת נעץ ופלסטלינה . כיצד מכינים דף לקשוטי סיבוב ! נועצים את הנעץ בדף , כשחדו כלפי מעלה , ומרכיבים את לוחית החריצים חד הנעץ בחר על כל ^ הו . מהדקים מעט פלסטלינה סביב חד הנעץ כדי ^) הלוחית לא תצא ממקומה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית