תוכן העניינים א מההשעה ? 146 ב חישובי זמן 150 ... ג . שעון היממה 153 ד . שניות 156 אבזרים לפלק כרטיסי משחק - בסוף החוברת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית