גופים שונים - נפחים שוים החומרים הדרושים : פלסטלינה רכה או בצק קופסת גפרורים ( החלק הפנימי ) שתשמש תבנית . את קופסת הגפרורים כדאי לאבק באבקת טלק כדי שהפלסטלינה לא תידבק לדופנות הקופסה . 1 א . כל אחד מהתלמידים ממלא את קפסת הגפרורים בפלסטלינה ( בדיוק עד שפתה ) ומוציא את הגוש שהתקבל : לכל הגופים האלה יש נפח שוה - הנפח של קפסת הגפרוןים . ב . כל אחד מהתלמידים יוצר •? מן . ו הגוש שלו .. גוף 1 כרצונו . . , למשל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית