ב . הקילוגרם נ חפשו בביתכם א ! במכלת הקרובה דברים שרשום עליהם > "p 1 וכתבו אותם : * * דגמה : ח ^ ת סוכר 2 התבוננו בציור וסמנו את המשפט הנכון ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית