יא . הקילומטר למךידת מךחקים גדולים משתמשים ביחידת ארך הנקראת קילומטר . במקום קילומטר כותבים בקצור : ק"מ . 1000 מטר 1 = קילומטר 1 השלימו . 2 המךחק מביתה של עדי לבית הספר הוא 1 ק"מ . המךחק מביתו של רועי לבית הספר הוא 900 מ . ' מי מהם גר רחוק יותר מבית הספר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית