ט . מךיךת קוים שונים 1 מךדו ורשמו את הארך של כל קו . איזה קו ארך יותר ? 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית