ז . הסרגל טל ויואב מךדו חפצים שונים במד ^ נטימטר . אמ T : רה T טל — ליואב : T : "נמאס T : ? לי למנות : בכל x : פעם — — מחדש . TT ? בוא נכתב מספרים על המד " . הילדים ? T : - סמנו י : כזל : ' r הי-לךים מךדו את המחק ; rt טל כמו בציור . השלימו ארך המחק של טל _ _ ס"מ . 2 כתבו . . גם אתם .. מספרים על מד הסנטימטר שלכם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית