ג . בואו נבחר ? ךויךת ארך 1 השתמשו בגפרור כיחידת ארך כדי למדד את המקלות של הסכריות . חברו כל סכךיה אל הכלי המתאים לה לפי ארך המקל . מקל שארכו שני גפרורים מקל שאךכו בין גפרור אחד לשני גפרורים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית