ה . האם הישרים מקבילים זה לזה ? כאשר גדל מספר התושבים , פרסמה הועדה כרוז חדש . אנו ב 1 נים שכונה חדשה T : * T - : TT שכונת : הא 1 T תי * ת . בשלב ראש ) ן ינחו צנ 1 ר 1 ת שיובילו מים אל השכונה . החל 0 שכל הצמרות יהיו - T v ' 1 • : מקבילים לצנ 1 ר הראשי . בציור מתאר כיצד הניחו הפודלים את הצנורות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית