ד . סרטוט ישרים מקבילים אל הועדה לתכנון ערים הגיע מכתב ממר הזז מקבילי , וזה לשונו : ברצוני להסב ? את ? תשומת לבכם לקשר שביו I ישרים מקבילים ? I לביו הזז הנה הצעה כיצד לסרטט ישר מקביל על ידי הזזה . א . מניחים צלע של משלש סןטוט ד הישר המסרטט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית