ח . סוגי זויות - סכום 1 ליד כל זוית כתבו ? את שמה : חדה , קהה . ישרה או שטוחה . 2 מינו את הזויות שבאסף השלןפים : 3 א . האם כל הזויות החדות שוות זו לזול _ ב . האם כל הזויות הישרות שוות זו לזול _ T T T T T  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית