א . קוים ישרים 1 בסךטוט רואים רק חלק מן הישר . א . המשיכו את סךטוט הישר עד קצות הדף ( בעזרת סרגל . ( ב . האם כאשר הגעתם לקצות הדף , הגעתם לקצות הישר ? 2 לפניכם סךטוטים של קוים : אילו מהם קוים ? שרים ? _ המשיכו רק את סןטוטי הישרים עד לקצות הדף . 3 בךקו בסרגל : האם הנקךה נמצאת על הישר ? אם כן - הקיפו את הנקךה . אם לא - מחקו אותה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית