ד שליטה בעבדות הכפל והחלוק נושאי הפעילויות : כפל וחילוק ב6- אבחון הידע של עובדות הכפל והחילוק שנלמדו בכיתה ב' חישוב בעזרת תוצאות של תרגילים אחרים שיודעים בעל-פה כפולות של 6 ברצף ( משחק ) משחק הרולטה : כפולות של 6 פעילות יישומית : הכנת כרטיסים ומשחק 1 השלימו מספרים כך שתתקבל סדרת הכפולות של . 6 2 א . פתרו : 6 x 7 =  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית