ג לוח הכפל נושאי הפעילויות : גורמים ומכפלות בלוח הכפל לוח הכפל : קשר בין תרגילים למשבצות ( משחק ) תופעות מעניינות בלוח הכפל ( העשרה ) 1 השלימו את המספרים החסרים בלוח הכפל . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית