מרדכי הוניג קסם על ים כנרת / קסם על ים כנרת בשמי התכלת ירח שט . אני שלך ואת שלי כנרת , את , כנרת , את אהובתי . קסם על ים כנרת בשמי התכלת ירח שט . על גלי כסף ידי חותרת גל אל גל , יד אל יד ילחש כל רז . יפה את בליל , כנרת הלב ילחש לך אהובה . אני שלך ואת שלי כנרת , את , כנרת , את אהובתי . עברית לדרך היא סדרת ספרים חדשה המיועדת לתלמידים בבית הספר היסודי אשר לומדים עברית כשפה שנייה . הסדרה מציעה מפגש עם מבחר גדול ומגוון של טקסטים : טקסטים העוסקים בתכנים מעולמם של ילדים ( משפחה , חברים , בעלי-חיים , מקומות ועוד . ( טקסטים מסוגות שונות ( סיפורים , שירים , קטעי מידע , הוראות הכנה , כתבות וכד . ( ' טקסטים ברמות קריאות שונות ( מבחינת אורך הטקסט , מבחר המילים , מורכבות התוכן וכד . ( ' טקסטים של שיח דבור , טקסטים של שפה כתובה וטקסטים חזותיים עשירים . טקסטים שנכתבו על-ידי יוצרים שונים , בתקופות שונות . בסדרת הספרים עברית לדרך פוגשים התלמידים את השפה העברית ואת השיח המתקיים בעברית ברחוב , בכיתה , בבית , בתקשורת ובספרים . המשימות בספרי הלימוד מזמינות את הלומדים לקרוא בעברית , להאזין לעברית , ובמידה רב...  אל הספר