] יורם טהרלב הגברת מרחוב בצלאל גברת אחת מרחוב בצלאל יצאה ביום שמש ברחוב לטיל , עם כלב קטן ועם כובע של קש ופרח צפרן תקוע בדש . הלכה לה ברחוב ואמרה : כמה טוב ! פתאום נעצרה והביטה נרעשת : בתוך החנות שם תלויה לה נברשת ! " נברשת כזאת " , בלבה היא אמרה , נברשת כזאת , חסרה לי נורא " . קנתה לה אותה ויצאה אל הרחוב עם כלב קטן ועם כובע של קש ופרח צפרן תקוע בדש ותחת ידה , עטופה המנורה שהיתה חסרה לה נורא . הלכה לה ברחוב ואמרה : כמה טוב !  אל הספר