הסהר האדם / מידע . 1 קראו את קטע המידע . הסהר האדם הוא הארגון * לעזרה ראשונה ** בארצות המסלמיות . הסמל של הארגון הוא סהר ( ירח . ( תפקידיו של הסהר האדם דומים לתפקידים של מגן דוד אדם בישראל ושל הצלב האדם במדינות אחרות . כל הארגונים האלה נותנים טפול רפואי לכל אדם ומטרתם להציל חיים . שם , ז' ( ארגונים )  אל הספר