השמש , לוח השנה והעונות / מידע . 1 קראו את קטע המידע . השמש , לוח השנה * והעונות כדור הארץ מסתובב סביב השמש , וכל סיבוב נמשך קצת יותר מ365- ימים . סיבוב אחד של כדור הארץ סביב השמש הוא שנה אחת בלוח השנה הנוצרי . כדור הארץ מסתובב סביב השמש במסלול בצורה של אליפסה . לכן לפעמים כדור הארץ קרוב לשמש ולפעמים הוא רחוק ממנה . המרחק של כדור הארץ מהשמש קובע את עונות השנה ואת הארך של היום ושל הלילה .  אל הספר