חסידות בשיר האם אתם מכירים שירים על צפורים ? אם הייתם כותבים שיר על צפורים , על מה הייתם כותבים ? . 1 קראו את השיר . עדולה החסידות / החסידות החסידות על השדות על השדות חגות חגות חגות סביב ... סימן שעוד מעט אביב ! מתוך הספר החתול שרציתי לכ z ב עליו שיר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית