שני חברים ודב מתי חברים יכולים לעזר ? איך חברים יכולים לעזר ? יש פתגם שאומר "חבר נבחן בעת צרה . " מה אתם חושבים על הפתגם הזה ? . 1 קראו את הספור . / על פי איזופוס שני חברים ודב שני חברים הלכו ביער . פתאום יצא מבין העצים דב גדול והתקרב אליהם . הילדים נבהלו מאוד . ילד אחד , שהיה ילד זריז , עלה מהר על עץ גבוה . הילד השני , שהיה ילד אטי , לא הספיק לעלות על העץ . הוא שכב על האדמה ועצר את הנשימה שלו . הדב נגש אל הילד ששכב על האדמה , הריח את הגוף שלו , ולקק את הפנים שלו . הילד שכב בשקט ולא זז . הדב חשב שהוא מת והלך . כאשר הדב היה רחוק , הילד הזריז ירד מהעץ ושאל את חברו : " מה הדב לחש לך באזן " ? " הדב לחש לי דבר חשוב , " ענה החבר , " הוא אמר לי שחבר טוב לא עוזב חבר בשעת סכנה . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית