קר בחרף מה אתם אוהבים ללבש בחרף ? מה אתם לא אוהבים ללבש בחרף ? . 1 קראו את השיר . מוזר מוזר לדינה קר / חיה שנהב מוזר מוזר לדינה קר . " דינה קחי סודר" " - לא רוצה " ! " דינה , קחי מעיל " - " . לא רוצה " ! " דינה , אז קחי עוד חלצה " - " . לא רוצה " ! מוזר מוזר לדינה קר . " דינה , קחי מכנסים א \ כים - " . "לא רוצה " ! " דינה , קחי גרבים עבים - " . "לא רוצה " !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית