ח רף האם אתם אוהבים את החרף ? למה ? מה אתם אוהבים לעשות בחרף ? מה אתם לא אוהבים לעשות בחרף ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית