שוקול ד . 1 קראו את השיר . יהודה אטלס תמיד / כשנותנים לי סלט - אני רוצה מרק . כשנותנים לי מרק - אני רוצה קציצה . כשנותנים לי קציצה - אני רוצה תפוחי–אדמה . רק כשנותנים לי שוקולד - אני רוצה שוקולד . מתוך הספר והילד הזה הוא אני . 2 סמנו בשיר את המלים כשנותנים לי . . 3 הקיפו בשיר את המלים אני רוצה . מה מזכירה לכם המלה שוקולד ? אילו סוגי שוקולד אתם מכירים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית