תכן הענינים פרק : 1 ממתקים עמודים 33-6 סכריה שיר עמוד 8 קרמבו קטע מידע עמוד 12 גלידה הוראות הכנה עמוד 16 חלבה קטע מידע עמוד 20 בקלוה עלילון עמוד 24 שוקולד שיר עמוד 28 יום הלדת לשירה דו שיח עמוד 33 פרק : 2 משפחה עמודים 57-34 המשפחה של דנה תרשים עמוד 36 חדש במשפחה שיר עמוד 40 אחים במשפחה ספור עם עמוד 44 אחיות במשפחה ספור עמוד 49 כל המשפחה שיר עמוד 53 איך קוראים לך ? דו שיח עמוד 57 פרק : 3 חרף עמודים 83-58 החרף בישראל קטע מידע עמוד 60 ברקים ורעמים שיר עמוד 62 ברקים ורעמים בטבע קטע מידע עמוד 67 גשם בחרף שיר עמוד 71 מזג האויר בחרף סמלים עמוד 76 קר בחרף שיר עמוד 78 שיחות של חרף דו שיח עמוד 83 פרק : 4 חברים עמודים 109-84 החברים של אמיר ספור עמוד 86 חברים בכתה של נעמה תרשים עמוד 92 שני חברים ודב ספור עמוד 94 חברים לפעמים שיר עמוד 97 בלי חברים שיר עמוד 102 חברות עסוקות דו שיח עמוד 109  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית