פריסת פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני – כיתה ה פרק נושא : ברכות קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות 3 הבעה בכתב – פעילות 5 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 2 ידע לשון – פעילות 4 פרק נושא : דרך ארץ קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 8 פעילות , 11 פעילות , 13 פעילות 14 הבעה בכתב – פעילות , 9 פעילות 16 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 8 פעילות 12 ידע לשון – פעילות , 7 פעילות 15 אחר – פעילות 10 פרק נושא : ירוק קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 11 פעילות , 12 פעילות 14 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות , 15 פעילות 16 ידע לשון – פעילות , 8 פעילות 9 פרק הבעה : כתבה קריאה והבנה – פעילות 7 הבעה בכתב – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 הבנה בעל-פה והאזנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 8 אוצר מילים – פעילות 4 ידע לשון – פעילות 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית