פרק נושא : תקופת מעבר הנושא : מעברים , תקופות ביניים בחיים , התנתקות ממקום מוכר לקראת מעבר למקום חדש והחששות מהתנתקות זאת . הנושא מתאים לקראת המעבר לחטיבת הביניים הסוגה הנלמדת : סיפור הטקסטים בפרק הסוגה עולם שיח מטרה חברתית קטע מהספר : "ילדת הקשת בענן , " סיפור ספרות שיתוף , הנאה נעמי שמואל פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בכתב – פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות 9 הבעה בעל-פה – פעילות , 2 פעילות 9 ידע לשון – פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות 11 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : הפועל , שבעת הבניינים גופים ( פעילות , 6 פעילות , ( 7 פעלים ובניינים ( פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות ( 11 עמ עמ עמ 11142 42 42 ''' פתיח : הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 הסוגה : סיפור , פרק מתוך ספר – בפרק זה הובא חלק מתוך הפרק הראשון בספר קריאה של יוצרת ישראלית . לפי תכנית הלימודים , בכיתות ה-ו המומלצים לקריאה הם סוגי טקסטים ספרותיים שונים : מגוון רחב של סיפורים מתקופות שונות , מאת יוצרים שונים ומתרבויות שונות , כולל תרגומים ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית