פרק הבעה : סיכום פרק זה הוא הרחבה של הפרק " דגל ישראל , " שיש בו שני טקסטים של מידע . בפרק זה יש חזרה קצרה על הנלמד בפרק הסיכום בכיתה ה . הפרק מקנה לתלמידים אסטרטגיות לכתיבת סיכום וקריטריונים לבקרתו . נוסף על איתור משפט מפתח בפסקה , הפרק מציע לתלמידים אפשרות לנסח בכוחות עצמם את משפטי המפתח לפסקה . חשיבות הסיכום – אחד מתוצרי הכתיבה , הנפוצים בלמידה בבית-הספר , הוא הסיכום . כתיבת הסיכום מתקשרת לחיים בבית-הספר ומחוצה לו : למידה לקראת בחינה , סיכום שיעור , הכנת עבודה , הוצאת עיקרי הדברים ממאמר בעיתון או באינטרנט על נושא כלשהו , ובשלב מאוחר יותר – סיכום הרצאות , סיכום דיון , סיכום ישיבה . הסיכום הוא פעולה מורכבת , ויש לה חשיבות רבה להתפתחותם של לומדים עצמאיים . פעולת הסיכום כוללת הבנה מעמיקה של הטקסט הנקרא מחד , וכתיבה בעקבותיו – מאידך . היא כרוכה בבחירה , בקביעת מדרגים ובארגון רעיונות בעת הסיכום , על הכותבים לאתר את גרעיני הנושא בטקסט , לבחור ולדרג את המידע מבחינת נחיצותו או חשיבותו . בסיכום מקצרים את הטקסט המקורי , תוך הבחנה בין העיקר לטפל בטקסט המקורי , משמיטים מידע לא חיוני , מוותרים על...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית