פרק נושא : דגל ישראל הנושא : סמלי המדינה – דגל ישראל , ושם המדינה " ישראל " הסוגה הנלמדת : טקסט מידע ( מאמר מדעי ) נושאי הלשון בפרק גוף ראשון רבים ( פעילות , ( 4 שאלות בטקסט ( פעילות , ( 4 אוצר מילים ( פעילות ( 7 הפרק עוסק במידע על 2 מסמלי המדינה : דגל ישראל והבחירה בשם " ישראל " לשם המדינה . תכניו מוקדשים ליום העצמאות . עמ עמ עמ 11120 20 20 ''' פתיח : הצעות כלליות לטיפול בפתיח ראו בעמ ' . 10 הצעה לפעילות : השיר " כחול ולבן " – אפשר לספר לתלמידים על השיר ?" חל ולבן / זה צבע ?? י " מאת ישראל ר ? ל . ישראל רשל , מחבר השיר , נולד ברוסיה ב14- במאי , 1948 יום הקמת המדינה . הוריו קראו לו " ישראל " כי כמו יהודים רבים בארץ ובעולם הם רצו להביע את שמחתם ואת גאוותם על הקמתה של מדינה יהודית בארץ-ישראל . בסוף שנות ה60- ותחילת שנות ה70- ( במאה ה ( 20- הייתה התעוררות ציונית בקרב יהדות ברה " מ . חלק מהם נאבקו על הזכות ללמוד עברית ולעלות לישראל , אך השלטונות אסרו זאת . לכן הם נקראו " מסורבי עליה . " מסורבי העלייה איבדו ( בגלל מאבקם ) את מקומות עבודתם , וישבו בכלא .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית