פרק נושא : מה נשתנה ? הנושא : ההגדה לפסח כמייצגת את לשון המקורות – לשון חז " ל ולשון המקרא הסוגה הנלמדת : קטעים מן ההגדה לפסח , מקורות יהודיים פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פתיח , פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 10 פעילות 11 פעילות , 13 פעילות , 16 פעילות , 19 פעילות , 20 פעילות , 21 פעילות , 25 פעילות 26 הבעה בכתב – פעילות 5 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 3 פעילות , 12 פעילות , 14 פעילות , 15 פעילות , 18 פעילות 24 ידע לשון – פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 13 פעילות , 15 פעילות , 17 פעילות , 22 פעילות 28 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : לשון המקורות , הפכים ונרדפות , משלב וכינויי שייכות ביטויים ( פעילות , ( 2 צורת רבים ( פעילות , ( 6 שורש ומשפחת מילים ( פעילות , ( 7 שם המספר ( פעילות , ( 8 ביטויים ( פעילות , ( 10 שורש ( פעילות , ( 12 פועלי אמירה ( פעילות , ( 12 מילים נרדפות ( פעילות , ( 13 ביטויים , הפכים ( פעילות , ( 14 ביטויים ( פעילות , ( 15 רובדי הלשון ( פעילות , ( 17 כתיב ( פעילות , ( 18 פעלים , עושה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית