פרק הבעה : הרצאה ומצגת פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " דמויות מופת . " בעקבות הטקסטים האנציקלופדיים , שקראו על דמויות המופת , נלסון מנדלה וג ' יין גודול , התלמידים מתבקשים לבחור דמות מופת ולהכין הרצאה קצרה המלווה במצגת , כדי להציגה בפני הכיתה . הפרק כולל מבנה מומלץ של מצגת , אך אינו עוסק בהיבטים הטכניים של תוכנת התוכנה . power-point המשימה היא קבוצתית ומזמנת עבודת צוות בכל התהליך . תהליך ההכנה כולל : בחירה מושכלת בדמות ( הצדקת היותה ראויה לחיקוי ;( העלאת רעיונות והתייחסות לשיקולי דעת שונים ; איסוף מידע כתוב ומצולם ומיונו ; תמצות המידע וניסוחו בראשי פרקים , שיוכנסו למצגת ; בניית המצגת ועיצובה ( כישורים דיגיטליים ;( הכנת דברים שייאמרו בעל-פה במהלך ההרצאה ; הגשת ההרצאה . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות 2 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות , 1 פעילות , 5 פעילות 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית