פרק נושא : דמויות מופת הנושא : שתי דמויות מופת – נלסון מנדלה וג ' יין גודול . הסוגה הנלמדת : ערך אנציקלופדי , תת סוגה של טקסט מידע . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני פרק נושא : דמויות מופת קריאה והבנה – פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 9 פעילות , 11 פעילות 14 הבעה בכתב – פעילות , 4 פעילות , 11 פעילות 13 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 3 פעילות , 6 פעילות 10 אוצר מילים – פעילות , 1 פעילות 6 לשון – פעילות , 6 פעילות , 8 פעילות , 13 פעילות , 14 פעילות 15 אחר : איתור מידע – פעילות 7 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : סביל ופעיל , סמיכות , מילות יחס ( מאזכרים ) ביטויים ( פעילות , ( 1 מילות קישור ( פעילות , ( 6 הומוגרפים ( פעילות , ( 7 סביל פעיל ( פעילות , ( 8 מילות יחס ומאזכרים ( פעילות , 13 פעילות , ( 14 קישוריות ( פעילות , ( 14 פעיל וסביל ( פעילות ( 15 בפרק יש שני ערכים אנציקלופדיים , המציגים את סיפור חייהן ואת פועלן של דמויות מפורסמות , שאפשר וראוי להזדהות עמן , דמויות לחיקוי – נלסון מנדלה וג ' יין גודול . טקסט מידע קצר המובא בסוף הפרק ( עמ ' (; 96 מציג גם 4 דמ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית