פרק הבעה : טיעון פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " לבנות או לשמור . "? בפרק הנושא עסקו בשאלה של בינוי ופיתוח לעומת שימור אתרי טבע . שאלה זאת עלתה במקביל גם בטקסטים הספרותיים . המכתב " אל תפגעו בברכת דורה " ! הוא טקסט שכנוע , שיש בו מבנה טיעון , ובאמצעותו חוזרים על מבנה הטיעון . בחלק של הבניית הטיעון מטמיעים גם את תהליך הכתיבה : סיעור מוחין , העלאת רעיונות , פיתוח וארגון , משוב ועריכה . פרק זה עוסק גם בטיעון בעל-פה . בניגוד לטקסט הכתוב – בשיח טבעי יש יותר דיאלוגי ? ת . המאזינים מקשיבים , שואלים , מגיבים ואף הופכים לדוברים במהלך הדיון / שיחה . במהלך דיון שהתלמידים מקיימים הם מעלים טענות בעל-פה , ומבססים אותן בעזרת נימוקים ( או הסברים ודוגמות . ( בהמשך , לאחר שהאזינו גם לטענות , לנימוקים ולהסברים של עמיתים , יוכלו לכתוב טיעון מורחב ומבוסס יותר , ואף להתייחס לטענה נגדית , אם ירצו . הדיון בעל-פה מאפשר להעלות טיעונים בעל-פה , ובמקביל – נימוקים וזוויות ראייה שונות של המשתתפים בדיון . הפעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 10 פעילות 1...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית