פרק נושא : לבנות או לשמור ? הנושא : הקונפליקט הסביבתי השכיח מאוד בארץ : " פיתוח או שימור ;?" בנייה של בתים , סלילת כבישים או שמירה על ערכי טבע ? הסוגה הנלמדת : טקסט שכנוע , טיעון . הפעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות , 6 פעילות , 7 פעילות , 8 פעילות , 9 פעילות , 10 פעילות 15 הבעה בכתב – פעילות , 2 פעילות , 10 פעילות 16 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 6 פעילות , 9 פעילות 16 אוצר מילים – פעילות , 7 פעילות 8 לשון – פעילות , 4 פעילות , 13 פעילות 14 נושאי לשון בפרק נושאי לשון מודגשים : כינויי שייכות ( קניין )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית