פרק הבעה : דיווח בעל-פה פרק זה הוא הרחבה של פרק הנושא " משאלות . " הפעילות המתמשכת של בניית אסופת שירים מנוצלת לצורך טיפוח ההבעה והדיווח בעל-פה . התלמידים אמורים לדווח על תהליך הכנת האסופה ( ההחלטות שקיבלו , השיקולים שהנחו אותם , ( ואף להציג שירים מתוך האסופה . הדיווח בעל-פה מלווה בהנחיות ברורות ובהצעות לביטויים , שניתן לשלב בדיווח . פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות 2 הבעה בכתב – פעילות , 3 פעילות 4 הבעה בעל-פה והאזנה – פעילות 5 אוצר מילים – פעילות 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית