פרק נושא : משאלות הנושא : משאלות בשירים לקראת השנה החדשה הסוגה הנלמדת : שירים , עולם השיח הספרותי פעילויות לפי רכיבי החינוך הלשוני קריאה והבנה – פעילות , 1 פעילות , 2 פעילות , 3 פעילות , 4 פעילות 8 הבעה בכתב – פעילות , 10 פעילות 12 הבעה בעל-פה והאזנה – פתיח , פעילות , 2 פעילות , 7 פעילות 9 אוצר מילים – פעילות , 11 פעילות 12 ידע לשון – פעילות , 4 פעילות , 5 פעילות 6 נושאי לשון בפרק סימני פיסוק ( פעילות , 4 פעילות , ( 6 ניקוד ( פעילות , ( 7 הכללה ( פעילות , 4 פעילות , ( 11 פעלים ( פעילות , ( 11 ביטויים ( פעילות ( 12 זהו פרק קצר המתאים לפתיחת שנת הלימודים ולעיסוק בעונת הסתיו . בפרק קוראים שני שירים , שיש בהם משאלות . מצד התוכן , המפגש עם השירים מאפשר לדון במשאלות לקראת השנה החדשה . מצד הסוגה , ניתן לדון במאפיינים המיוחדים לשירה . בפרק ההבעה שאחרי פרק זה , ממשיכים לעסוק בשירה : התלמידים מאתרים שירים העוסקים במשאלות , בונים יחד אסופת שירים , ומדווחים בעל-פה על תהליך הכנת האסופה . לתלמידים המעוניינים בכך ניתנת הזדמנות ( בפעילות ( 3 לכתוב שיר ואף לצרפו לאסופה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית