רצף ההוראה בספרים הספרים בנויים כדי לשרת את צורכי המורים , את צורכי התלמידים ואת מטרות החינוך הלשוני . מכלול הטקסטים והפעילויות בספר עומדים לרשות המורים , ואפשר ואף רצוי להפעיל שיקול דעת בבחירתם . פרקי הנושא – מבנה הספר מודולארי : אפשר להקדים פרק נושא לפרק לאחר , ואפשר אף לדלג על פרק מסוים . כך הדבר גם לגבי הטקסטים : בכל פרק נושא אפשר לוותר על טקסט מסוים , אם אינו שייך לסוגה הנלמדת בפרק . ( הסוגה הנלמדת היא הליבה של הפרק , הטקסטים הנוספים קשורים לנושא הפרק . ( גם בפעילויות – אין הכרח לבצע את כולן , אף כי , בדרך כלל , יש היגיון ברצף שלהן . הסדר של פרקי הנושא בספר הוא הרצף המועדף , בין השאר , משום שפרקי הנושא סודרו בהתאם לציר של לוח השנה – החגים והמועדים . משך ההוראה של פרק נושא כחודש ימים . פרקי ההבעה הם המשך טבעי לפרקי הנושא שלפניהם , ולכן הם אינם מודולאריים . כהכנה לקראת עבודה על פרק נושא מומלץ לבדוק את הסוגה הנלמדת ( לקרוא עליה בתכנית הלימודים ) לעיין בטקסטים , לקרוא את כל ההכללות שמופיעות בו ( על גבי רקע . ( הכללות אלה מרכזות את עיקרי הלמידה בפרק - מאפיינים של הסוגה , מיומנויות הבנה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית