ידע לשוני ( הישג נדרש ( 8 ומקומו בספרים לכיתות ה–ו הכרה והבנה של המערכת הלשונית – מבנים , תופעות ותהליכים בלשון להלן ציוני הדרך לפי תה " ל ומקומם בספרים לכיתה ה–ו . פירוט הנושאים הלשוניים בפרקי הנושא ראו בעמ ' . 28 עד סוף כיתה ו ' הכרת האותיות – צליליהן , שמותיהן וסדרן מטופל בכיתות הקודמות הכרת סימני הניקוד הבסיסיים – צליליהם ושמותיהם מטופל בכיתות הקודמות זיהוי הצלילים המיוצגים על-ידי צירופים של עיצורים ותנועות מטופל בכיתות הקודמות הכרת הערך המספרי של האותיות מטופל בכיתות הקודמות חיפוש במילון על-פי סדר האלף-בית בכל פרקי הנושא הכרת תפקידם של סימני פיסוק נוספים : סוגריים , מקף וקו מפריד , שלוש נקודות , נקודה ופסיק ; הכרת דרכי השימוש בהם בטקסט הכתוב מודגש בפרק הבעה : קריאה בקול ( כיתה ה ) הכרת עקרון תצורת מילים בעברית , המתבססת על אותיות השורש , למטרות הבנת הנקרא , חיפוש במילון וכתיב נכון מודגש בפרק הנושא : עניין משפחתי ( כיתה ה ) ובכל הפרקים האחרים הכרה ושימוש בצורות הסמיכות בלשון זכר ובלשון נקבה , ביידוע ובריבוי הכרת מטבעות לשון שכיחות הבנויות בצורת סמיכות מודגש בפרק הנושא : שירת החיות ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית