התאמת הנושאים ללוח השנה פרקי הנושא בנויים על ציר הזמן של לוח השנה היהודי , והם מציעים טקסטים ופעילויות מתאימים לעשייה הבית-ספרית . תפקידם של הטקסטים והפעילויות להפגיש את התלמידים עם המורשת היהודיתישראלית ועם ערכיה . ראש השנה – " ברכות , " כיתה ה , " משאלות , " כיתה ו חנוכה   – " ימי החנוכה , " כיתה ו , " שאלה ותשובה , " כיתה ו ט " ו בשבט   – " ירוק , " כיתה ה , " לבנות או לשמור , "? כיתה ו יום המשפחה   – " עניין משפחתי , " כיתה ה , " קרוב ללב , " כיתה ה פסח – " מה נשתנה , "? כיתה ו יום השואה – " נר זיכרון , " כיתה ה יום העצמאות   – " דגל ישראל , " כיתה ו יום איכות הסביבה – " ירוק , " כיתה ה , " לבנות או לשמור , "? כיתה ו , " שירת החיות , " כיתה ה ל " ג בעומר – הנחיות לכיבוי אש ( מבחן , כיתה ו ) סיום ביה " ס – " תקופת מעבר , " כיתה ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית