הטקסטים למטרת מידוע – כיתה ה עולם השיח העיוני הטקסטים למטרת מידוע – כיתה ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית